Vishandel de Bakvis partij

De Vishandel  Bakvis-partij.

Op het kaatsveld te Hoorn werd afgelopen Zondag de Bakvis-Partij verspeeld , onder zeer warme omstandigheden werd er door vier parturen gestreden om de vel begeerde prijzen die het bestuur van de Terschellinger Kaats vereniging hier voor ter beschikking had.De parturen:

-Rein Jan Buren, Sybren v/d Zwaag en Fred Fiege. 

-Tom Couperus en Sybina Kingma.                       

-Pieter Bergsma, Inge Bokma en Gerhard Lodder.                       

-Annie Poelstra en Peter Draaisma.

De parturen moesten met veel water het hoofd koel houden om op het droge veld elkaar te bestrijden.Na elk drie partijen te hebben gespeeld volgt hier de uitslag van deze dag;1 ste, met 19 punten partuur Rein Jan,2 de, met 18 punten partuur Annie,3 de, met 16 punten partuur Pieter.Hieruit  blijkt wel dat de parturen echt aan elkaar waren gewaagd, Tot slot werd Rein Jan Buren tot koning van de partij verkozen.


Peter Draaisma