Hotel Nap partij | KAATSVERENIGING TERSCHELLING


kado uit Amsterdam

goed ingepakt

hmm, best stevig

Jacob kijkt of Henri de bal wegkrijgt

Pier was wat ongelukkig, hij versloeg zich bij de eerste bal

Ilona slaat op, Annie wacht even

DSCN0015

Teake, speciaal overgekomen voor deze partij

Fokje, één van de Amsterdamse gasten

Henri had goed het oog erop

Bas lijkt te struikelen over de bal

Het was best gezellig bij de keet

Even een tactische bespreking

Peter was soepel in het perk

En ook Jacob was weer goed bezig

Dames om utens

Best wel druk op het veld

Fred hield de stand geconcentreerd bij

Richard wil wel weer eens meedoen, maar ja.. de rug

Vooral in het begin werd er veel gepraat in de perken

Eerst de kaats aanmerken, en dan de dame omhoog helpen

Peter drukt de bal naar voren

Arie had het best naar zijn zin

Pier drinkt wat, terwijl Fokje nadenkt over de verloren partij

.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen, was het prachtig kaatsweer

.

Maurice staat klaar om Annie's opslag te retourneren

Rein Jan weer achterin, en Sjoerd begon de ballen voorin te raken

.

Je moet natuurlijk ook je middag dutje doen

Partuur Bas zal deze wedstrijd winnen van partuur Lolke

Alom bedrijvigheid op het kaatsveld

.

Evert slaat de bal om Fred heen

Fred had soms weer een mooie backhand

Frank met pet..

..en soms ook nog met bril

Pa en ma kwamen even kijken of het wat zou worden

Alle 6 dames sloegen voor best op

Roel, ook weer terug na een lichte blessure

Het ging misschien niet al te goed, maar lol was er wel

Bas was achterin weer erg degelijk

En zijn opslag was bijna altijd goed

Pier had latere geen last meer van zijn verrekte spier

Rixt heeft een heel speciale manier van opslaan

Nynke's opslag was behoorlijk stevig te noemen

Maurice slaat voor minst op

En nu zal ik die bal toch een knal geven!

Oké, doe ik dat ook

Bas en Peter gingen zorgeloos naar de finale

Pier stijlvol door de knieën

De beide finales in volle gang

Henk zat met volle teugen te genieten

De opslag van Nynke was wel bepalend voor het verloop van de partij

En het partuur van Henri zat er een beetje doorheen

Sietske blijft haar partuur opjutten tot het eind aan toe

De uitslag van de finale aan de telegraaf

Derde prijs; Sjoerd, Ilona, Rein Jan

Tweede prijs; Henri, Sietske, Jacob

Eerste prijs; Bas, (koningin) Nynke, Peter

Het kado moest natuurlijk ook op de foto