Kaatsvereniging Terschelling

 

Historie

 

Formerum, beginjaren 1980. Op het erf van Joop Dolstra, die appartementen verhuurt, wordt druk aan recreatie gedaan. Volleybal, badminton, voetbal, enz. Maar ook kaatsen. Het toeval wil, dat er elk jaar in dezelfde tijd dezelfde gasten komen. Uit Limburg, uit Drente, uit Gerderland en uit Friesland. Vanuit die laatste provincie komen elk jaar de families Dries Groeneveld uit Dronrijp, en Jorrit Haan uit Harlingen. Op een gegeven moment viel het woord kaatsen (i.v.m. De P.C.), en even later werd er op het erf gekaatst. Vanaf dat moment veranderde er veel op het erf van Joop Dolstra. Zoals het de gewoonte is met kaatsen werd er in de handen gespuugd, gevloekt en gescholden, want dat hoorde bij het kaatsen (zei men). Het enthousiasme echter voor deze sport leidde er wel toe dat er elk jaar aan het eind van de vakantieperiode van genoemde families een echte kaatspartij werd gehouden met echte prijzen. Niet alleen de Friezen deden daar aan mee, ook de Drenten, Limburgers, Gelderlanders en ook de Terschellingers, zoals Rein Jan Buren, die het trio Dolstra/Buren moest helpen. Er werd gestreden om reuze prijzen, zoals sleutelhangers en wandtegels met als tekst Oost-West, thuis best. Diegenen die niet kaatsten, moedigden luidkeels aan, en zaten op de tribune van terras stoelen.

Tot zover de voorgeschiedenis. Op een gegeven moment vroeg Dries Groeneveld, waarom er geen kaatsclub op Terschelling was, en waarom er geen kon worden opgericht. Terschellingers deden toch niet aan die Friese sport? Totdat Joop Dolstra hoorde, dat er bij de Gemeente soms in de pauze een balletje werd geslagen. Hier ging iets rinkelen. Hij kende Wiep Sieperda van de Gemeentewerken, en hij kende Piet Stellingwerf via zijn bedrijf waar hij werkte. Met die gedachte polste hij deze twee personen over het oprichten van een kaatsclub. Piet en Wiep zagen dat wel zitten en zo werd in november 1982 via een advertentie in de Harlinger Courant mensen opgeroepen om in de Wigwam een oprichtingsvergadering bij te wonen voor een kaatsclub op Terschelling. Van te voren hadden Joop, Piet en Wiep contact opgenomen met de KNKB, die twee mensen stuurden met een film en promotiemateriaal. De opkomst was niet denderend te noemen; totaal verschenen er 10 personen, inclusief de 3 initiatiefnemers. Toch werd besloten om een kaatsclub op te richten, zij het met 1 voorwaarde. Elk aanwezig persoon moest er persoonlijk voor zorgen, om in de komende maanden 2 nieuwe leden er bij te krijgen. Alleen dan kon een kaatsclub definitief opgericht worden.

Dat slaagde. In mei 1983 werd er op het sportveld van West de eerste kaatsavond gehouden, waarbij het ledenaantal al 16 was. De toen regerende burgemeester sloeg de eerste bal op, en bezeerde daarbij zijn hand. In mei 1983 werd het dus officieel, dat de kaatsclub Terschelling officieel werd opgericht en ingeschreven bij de KNKB.

Er werd niet lang op het sportveld gekaatst, want daar werd je helemaal dood geprikt door de muggen. Al heel gauw werd er verkast naar de Tiger, waar het beter toeven was. Hoewel ook daar kwalijke zaken zich voordeden, zoals een ballen stelende kraai. Met zorg werd omgegaan met de 5 van de KNKB gekregen ballen, maar een kraai moest zo nodig een bal stelen, en boven op een caravan de kaatsers gaan uitlachen. De bal kwam na een flinke tik op de caravan wel terug, de deuk in de caravan bleef....

Tot slot; de eerste wedstrijd werd aan het einde van het eerste seizoen gewonnen door Piet Stellingwerf en Joop Dolstra. Zij wonnen van Bouwmeester en Iem van Zwol. Er waren toen nog geen kransen, zodat de schrijver dezes van zijn leven nog nooit een krans op Terschelling gewonnen heeft, zijn zonen wel…..

 

Joop Dolstra.